Καθορισμός κριτηρίων που πρέπει να πληροί το περιεχόμενο

copyright

Καθορισμός κριτηρίων που πρέπει να πληροί το περιεχόμενο: α) βαθμός συσχέτισης του περιεχομένου με το σκοπό της Βάσης Γνώσης β) κάλυψη των προϋποθέσεων που τίθενται από τους περιορισμούς των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου (ειδικότερα στο διαδικτυακό περιεχόμενο), όπως προκύπτει κατά περίπτωση για κάθε υλικό που προωθείται για δημοσίευση

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο