Δημοσιεύσεις στη Βάση Γνώσης – Προσδιορισμός και διευκρίνιση των πηγών

Προσδιορισμός και διευκρίνιση των πηγών που θεωρούνται ευρύτερα έγκυρες για την αναζήτηση και εξόρυξη περιεχομένου προς δημοσίευση στη Βάση Γνώσης (βλ.συνημμένο).

 

Content approved by EUPAN

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο