Διαδικασία σύνδεσης και είσοδος στο σύστημα

Η είσοδος στην ηλεκτρονική βάση Γνώσης γίνεται από τη διεύθυνση:

https://egoalcontent.ypes.gr

Σημείωση: Η διεύθυνση αυτή δεν είναι αυτή του τελικού domain που θα χρησιμοποιηθεί παραγωγικά, αλλά του test περιβάλλοντος που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της εκπαίδευσης.

Στην διέυθυνση αυτή εμφανίζεται η κεντρική σελίδα της βάσης γνώσης

‘KnowledgeBase’ homepage

Εικόνα 1 Κεντρική Σελίδα Βάσης Γνώσης

 

Ειδικότερα η είσοδος στο περιβάλλον διαχείρισης γίνεται από εδώ:

<URL2be_defined>

Για την ταυτοποίησή σας πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία «ψευδώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση» και «Συνθηματικό» με τα στοιχεία που σας αντιστοιχούν ως χρήστη του διαχειριστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής.

login screen

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο