Ανάρτηση περιεχομένου στη Βάση Γνώσης – Γεν.Πληροφορίες

Η εισαγωγή περιεχομένου που σχετίζεται με τη στοχοθεσία, όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της εφαρμογής της στις οργανώσεις, αλλά για παράδειγμα, σε σχέση:

– α) με την μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών σε ζητήματα διαφάνειας, & παρεχόμενων υπηρεσιών,

– β) συμμετοχής τους στην λήψη αποφάσεων,

– γ) θέματα για την οργανωσιακή κουλτούρα αλλαγής, κ.λπ.,

θα πρέπει να πληροί σαφώς καθορισμένες και προσδιορισμένες δεσμευτικές προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία αφορούν, στην εξασφάλιση της τήρησης των όρων των πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν το υλικό που παρουσιάζεται στο ίντερνετ και πολύ πιο συγκεκριμένα στα δικαιώματα που συνδέονται με το περιεχόμενο που θα προωθείται για εισαγωγή στη Βάση Γνώσης. (βλ.συνημμένο υλικό)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο