Διοίκηση  μέσω στόχων

Η Διοίκηση με Στόχους είναι δυνατό να αναφέρεται στο επίπεδο όλων των βαθμίδων (Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα) μίας δημόσιας οργάνωσης ή σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Σε γενικές γραμμές όμως περιλαμβάνει τα εξής (3) τρία βασικά στάδια:

περισσότερα...

Στρατηγική Διοίκηση Δημόσιων Οργανώσεων

Ο όρος της στρατηγικής διοίκησης αποτελεί πρόσφατη προσθήκη στην ακαδημαϊκή προσέγγιση και στη καθημερινή πρακτική της διοίκησης και διαχείρισης των οργανισμών…

περισσότερα...

Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής διοίκησης 

Ως διεργασία λοιπόν, η στρατηγική διοίκηση χαρακτηρίζεται από τα επόμενα βασικά χαρακτηριστικά [μερικώς από (Dess, Lumpkin and Eisner, 2008) ]: 

περισσότερα...

Η Διεργασία της Στρατηγικής Διοίκησης 

Όπως γίνεται φανερό από τα προηγούμενα, η διεργασία της στρατηγικής διοίκησης μπορεί να θεωρηθεί ότι, ανεξαρτήτως της προσέγγισης και των αρχών που ακολουθούνται

περισσότερα...

Ολοκληρωμένη προσέγγιση της στρατηγικής διοίκησης στο δημόσιο τομέα.  

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται ένα από τα κλασικότερα μοντέλα στρατηγικής διοίκησης δημοσίων οργανώσεων. 

περισσότερα...